Tủ Thờ Gò Công

Thông Tin Liên Hệ  Tư Vấn Miễn Phí và Đặt Hàng

Cơ Sở Sản Xuất Tại Tiền Giang  

Hotline 01697 882 087  TEL073 3555 214
Địa Chỉ: Ấp Ông Non, Xã Tân Trung, Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh:   Hotline: 093 77 11 307.


Các mẫu dưới đây hàng có sẵng showroom nếu hết hàng thì quý khách vui lòng đặt hàng và chúng tôi có thể sản xuất hàng theo yêu cầu quý khách vui lòng gọi về Xin cám ơn quý khách đã quan tâm:
  
    Tủ Thờ Gò Côngd-  Tu tho go congChất Liệu: Gỗ Cẩm Lai                   Tủ Thờ Gò Côngj-  Tu tho go congChất Liệu: Thùng Gỗ Câm xe
                     Vách nóc Thao Lao Trụ Gỗ mun: 11                                                       Mặt tiền gỏ đỏ  
Vách nóc Thao Lao Trụ Gỗ căm xe: 11
                     Ngoài 11 Trụ Chúng tôi còn làm theo đơn đặt hàng                             Ngoài 11 Trụ Chúng tôi còn làm theo đơn đặt hàng
                     Số trụ: 3,9,11,13,15,19,21,25                                                                
 Số trụ: 3,9,11,13,15,19,21,25   
                                                             

   Tủ Thờ Gò Côngk-  Tu tho go congChất Liệu: Gỗ Cẩm Lai                         Tủ Thờ Gò Côngy-  Tu tho go congChất Liệu: Thùng Gỗ Câm xe
       Vách nóc Thao Lao Trụ Gỗ mun nhuộm: 9trụ                                                        Mặt tiền gỏ đỏ  Vách nóc Thao Lao Trụ Nhuộm mun: 11   
       ngoài 11 Trụ Chúng tôi còn làm theo đơn đặt hàng                                              
ngoài 11 Trụ Chúng tôi còn làm theo đơn đặt hàng
       Số trụ: 3,9,11,13,15,19,21,25                                                                                  Số trụ: 3,9,11,13,15,19,21,25                                                                                             Thờ Gò Côngd  Tu tho go congChất Liệu: Gỗ Cẩm Lai        Tủ Thờ Gò Côngu  Tu tho go congChất Liệu: Thùng Gỗ Mun cẩn xà cừ              
          Vách nóc Thao Lao Trụ Gỗ mun : 9 trụ                                                               Vách nóc Thao Lao Trụ Gỗ Mun:21 trụ
          Ngoài 11 Trụ Chúng tôi còn làm theo đơn đặt hàng                                          Ngoài 11 Trụ Chúng tôi còn làm theo đơn đặt hàng
          Số trụ: 3,9,11,13,15,19,21,25                                                     
                         Số trụ: 3,9,11,13,15,19,21,25   


  
         Tủ Thờ Gò Côngd  Tu tho go congChất Liệu:Gỗ Câm xe                              
          Vách nóc Thao Lao Trụ Gỗ mun nhuộm : 3 trụ, Mặt gỏ đỏ                                                                       Tủ Đặt                                    
          Ngoài 11 Trụ Chúng tôi còn làm theo đơn đặt hàng                                                    
          Số trụ: 3,9,11,13,15,19,21,25 

NGOÀI CÁC SẢN PHẨM TRÊN CHÚNG TÔI CÒN LÀM TỦ THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG Hotline: 01697 882 087 -  Tel: 073 3 555 214 

Bản Chỉ Dẫn Đường


Tu Tho Go Cong Co so san xuat, co so san xuatComments